↑ Terug naar Wonen

Pagina afdrukken

Bouwen en verbouwen

Dienst Omgeving – Administratie

Rechtstreeks nummer: 057/40 93 20

grondgebiedzaken@vleteren.be

Hoofd Technische Dienst: Parret Marie-Christine, marie-christine.parret@vleteren.be

Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar: Jan De Moor jan.demoor@vleteren.be

Medewerkster: Vermeulen Annick, annick.vermeulen@vleteren.be

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30. Donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30.

Bij de dienst ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken kan men:

 • een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvragen
 • een stedenbouwkundig attest bekomen die inlichtingen verschaft over de bestemming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel
 • een slopingsvergunning aanvragen
 • een vergunning voor het vellen van bomen aanvragen
 • melden van schade aan openbaar domein (eventueel na verkeersongeval): weginfrastructuur, voetpaden, openbare gebouwen …
 • melden van wateroverlast (riool, gracht, openbare waterloop …)
 • Verder kun je alle mogelijke informatie inwinnen m.b.t.:
  • rooilijnplannen
  • structuurplannen
  • planologisch attest
  • verkavelingsaanvragen
  • stedenbouwkundige attesten nr. 1 & 2
  • kadaster
  • stedenbouwkundige inlichtingen notarissen, immo’s …
  • milieuvergunningsaanvragen 1e, 2e & 3e klasse
  • inname openbaar domein n.a.v. bouwwerken of feestelijkheden
  • rioolaansluitingen en overwelvingen.

Zie ook de website voor Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://toerismevleteren.be/vleteren/wonen/bouwen-en-verbouwen/