↑ Terug naar OCMW

Pagina afdrukken

Algemeen

OCMW

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) bevindt zich in Woestendorp 12 en bedient van daaruit de drie dorpen.

Velen denken nog steeds dat het OCMW enkel bestaat voor mensen in moeilijkheden. Niets is minder waar! De OCMW’s zijn een belangrijk onderdeel van het sociale beleid en de gemeente en helpen iedereen om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Het OCMW is tegenwoordig de motor van het lokaal sociaal- en ouderenbeleid van de gemeente.

Het OCMW staat open voor iedereen en wenst ALLE dagdagelijkse problemen (mee) te helpen oplossen, van wie dan ook. Spring gerust eens binnen. De deuren staan open voor IEDEREEN. Bekwame mensen zullen u bijstaan waar mogelijk.

TOEKOMST:

Adres
Woestendorp 12
8640 Vleteren
T 057/46 96 01
F 057/46 96 05

Open
Iedere voormiddag van 9u tot 12u

Personeelsformatie

Secretaris Nele Vanderhaeghe secretaris@ocmw.vleteren.be
Financieel beheerder Els Verbeke ontvanger@ocmw.vleteren.be
Administratie Els Vanhaute els.vanhaute@ocmw.vleteren.be
Sociale dienst Claude Logghe claude.logghe@ocmw.vleteren.be
Angelique Engelrelst angelique.engelrelst@ocmw.vleteren.be
Poetst- en maaltijddienst Vera Deberdt
Daisy Vanelslande
Anja Willems

De Voorzitter

De voorzitter, Marie-Anne Verlende, leidt de activiteiten van het OCMW en is belast met de uitvoering van de beslissingen. In noodgevallen of gevallen van overmacht is de Voorzitter bevoegd tot het nemen van beslissingen van dringende aard. De Voorzitter is bereikbaar na afspraak. (ma_verlende@hotmail.com)

De Secretaris

De Secretaris, Nele Vanderhaeghe, is het hoofd van het personeel en leidt de administratie. Samen met de Voorzitter vormt de secretaris de spil van het dagelijks beleid en de goede gang van zaken.
De secretaris is bereikbaar na afspraak. (secretaris@ocmw.vleteren.be)

De Financieel Beheerder

Onze Financieel Beheerder is Els Verbeke.  Zij is verantwoordelijk voor het algemeen financieel beheer en de boekhouding.

De Administratie

De administratie staat borg voor de uitvoering van alle administratieve verplichtingen, plichtbewust, vriendelijk en discreet. Onze vrouw op haar plaats is Els Vanhaute.

De Sociale Dienst

De sociale dienst bestaat uit 2 maatschappelijk werkers, namelijk Angelique Engelrelst (angelique.engelrelst@ocmw.vleteren.be) en Claude Logghe (claude.logghe@ocmw.vleteren.be)
Elke voormiddag bereikbaar in het OCMW.
Angelique houdt ook wekelijks zitdag in OC De Sceure de woensdagnamiddag

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://toerismevleteren.be/vleteren/welzijn/ocmw/algemeen/