↑ Terug naar Leven

Pagina afdrukken

Veiligheid

Lokale politie
De lokale politie van Vleteren is gevestigd in de Woestenstraat 19 te Oostvleteren. Telefoon: 057/40 00 37. Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur.

Meer informatie kunt u vinden op www.arroieper.be

Lokaal Coördinator: Hoofdinspecteur Deplaecie Donald.

Wijkinspecteur: Sercu Marnick, 0475/33 76 35.
Steunteam: Inspecteur Vanrenterghem Christoph, Inspecteur Verschaeve Karel.

Voor drindengde politionele hulp (bvb. ongeval zonder gekwetsten, belangrijke verkeersbelemmering, signaleren spookrijder, criminele feiten waarvan men getuige is, diefstallen, vechtpartijen, …) dient men zich te richten tot het gratis (vast of mobiel) noodnummer 101.

Op de hoogte blijven van het verkeersreglement? Binnenkort uw rijbewijs behalen? Info omtrent het technisch reglement waaraan alle auto’s en aanhangwagens moeten voldoen.? Vragen omtrent belasting inverkeersinstelling (lichte vrachtauto’s)? Up-to-date informatie m.b.t. verkeersboetes? Surf naar http://www.wegcode.be voor een antwoord op al uw vragen.

In voorbereiding van het nieuwe politiebeleidsplan, zonaal veiligheidsplan 2013-2016 genaamd bevraagt de lokale politie Arro Ieper haar inwoners/klanten. Zo kan de burger mee invulling geven aan het toekomstig veiligheidsbeleid in de politiezone in het algemeen en in hun gemeente in het bijzonder. Bij deze doet de lokale politie van Arro Ieper een warme oproep tot de inwoners om deel te nemen aan de enquête. U kan deze enquête vinden op de website of via: http://extraweb.arroieper.be/enquete/publiek.htm

Brandweer
Kazerne Poperinge
Doornstraat 45, 8970 Poperinge
Tel.: 057/33 49 21, Fax 057/33 82 94, GSM 0473/68 20 86
www.brandweerpoperinge.be, brandweer@poperinge.be
Gratis (vast en mobiel) noodnummers (brand, overstroming, ramp, … ): 100-112.

De centrumpost Poperinge beschermt de volgende gebieden: Poperinge-centrum, Abele en biedt assistentie bij grote calamiteiten in de deelgemeentes en buurgemeenten. Tevens staat de centrumpost ook in voor de veiligheid van de gemeente Vleteren bestaande uit de deelgemeentes: Woesten – Oostvleteren en Westvleteren.
www.poperinge.be/brandweer

Permanente koppeling naar dit artikel: http://toerismevleteren.be/vleteren/leven/veiligheid/