↑ Terug naar Adviesraden

Pagina afdrukken

Jeugdraad

Wat?
De Vleterse jeugdraad is een adviesorgaan over alles wat de jongeren het jeugdwerk kan aanbelangen. Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen naar het gemeentebestuur toe.
De Jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging. Ze probeert zo om jongeren te betrekken bij het beleid in de gemeente. De onderwerpen voor dit advies zijn heel ruim en kunnen gaan over zowel jeugdlokalen, infrastructuur als over subsidies, reglementen, fuifruimte, speelbossen,… enz. Verder kan de Jeugdraad ook verschillende activiteiten, vormingen en acties aanbieden aan hun doelgroep. Dit gebeurt op zelfstandige basis of in samenwerking met andere raden, verenigingen, vzw’s of losse jongeren.
Leden:
Voorzitter: Jo Decruy, Sint-Maartensstraat 13, 8640 Westvleteren
Penningmeester: Eva Lannoye
Secretaris: Robin Paesschesoone (jeugdconsulent)
Leden:
Liese Lannoye
Yoni Brachet
Eva Lannoye
Jennifer Hauspie
Robby Debruyne
De jeugdraad verhuurt een beamer!
Jeugdverenigingen uit Vleteren: € 100 waarborg geen huurprijs.
Overige Vleterse verenigingen € 25 huur en € 100 waarborg.Indien er kosten zijn aan de beamer wordt dit van de waarborg afgetrokken.
Contactpersoon: Eva Lannoye, 0494 89 21 38.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://toerismevleteren.be/vleteren/gemeente/participatie-en-inspraak/adviesraden/jeugdraad/